images/eng-gb.gif

Lista projektów

ROK

PROJEKT

TONAŻ (TONY)

2008

Rodsand B Trafoplatform

346,0

2008

Nini East – Deck 4

64,2

2008

Nini East A Platform

220,0

2008

Gunsfleet Sands
– Offshore Substation

580,0

2007

Horns rev. 2 – Foundation

81,1

2007

Robin Rigg substation –
Cable deck

250,0

2007

Robin Rigg Substation
– Equipment deck

135,0

2007

Upper Guide Arrangement for
Buoyancy Tank

169,5

2006

Lower Guide Arrangement for
Buoyancy Tank

72,0

2006

Q7 trafoplatform

250,0

2006

Lillgrund trafoplatform

300,0

2006

Texas Deck

130,0

2006

Supports for I-tubes

238,7

2006

Suction Anchors

124,0

2005

Top platforms for Near Shore

208,0

2003

Beacon Towers

701,2

2003

Platforms for Nini and Cecilie

52,7

2003

Seafastening for Nini and
Cecilie jacets

161,0

2003

Mudmads and saddles

144,0

2002

Seafastening for HDB and HDC

357,5

2002

4 seafastenings

100,0

2002

Ladders and boatlandings

33,0

2002

2 equipment rooms

89,0

2002

2 platforms for DONG

525,0

2002

Nysted Trafoplatform

288,0

2001

Nodes for DAN FF

49,7

Rødsand II Trafo Platforma

Konstrukcja tej platformy była dostarczona poziomami podzielonymi na mniejsze sekcje i dostarczone do Aalborg. Docelowo platforma będzie obsługiwała 90 wież wiatrowych.

Parametry

Klient: Energinet.dk
Data rozpoczęcia:28/11/2008
Data zakończenia:20/04/2009
Tonaż: 346 ton

Galeria zdjęć

Gunfleet Sands Trafo Platforma

Trafo stacja obsługująca 48 wież wiatrowych o mocy 3,6 MW każda została wykonana w sekcjach, scalonych w poszczególne poziomy i wysłana do Danii, gdzie została ostatecznie zmontowana. Oczekiwany czas rozpoczęcia dostaw energii na początek 2010 roku.

Parametry

Klient: Dong Energy A/S
Data rozpoczęcia:07/05/2008
Data zakończenia:18/07/2008
Tonaż: 580 ton

Galeria zdjęć

Lillgrund Trafoplatform

Jest to pierwsza trafoplatforma dostarczona do Danii w jednym elemencie. Po zamontowaniu na morzu i rozpoczęciu pracy trafoplatforma odbiera energię uzyskaną z 48 wież wiatrowych.

Parametry

Klient: Siemens Wind Power A/S
Data rozpoczęcia:07/11/2006
Data zakończenia:25/02/2007
Tonaż: 300 ton

Galeria zdjęć

Q7 trafoplatform

To kolejna trafoplatforma wykonana i dostarczona w sekcjach do Danii. Trafoplatforma Q7 magazynuje energię uzyskana z 60 wież wiatrowych.

Parametry

Klient: Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V.
Data rozpoczęcia:15/11/2006
Data zakończenia:18/02/2007
Tonaż: 250 ton

Galeria zdjęć

Buoyancy tanks

Podzespoły wykonywane w Polsce do zbiorników balastowych użytych do demontażu platformy wiertniczej.

Parametry

Klient: Aker Kvaerner Offshore Partner A/S
Data rozpoczęcia:22/08/2006
Data zakończenia:19/12/2006
Tonaż: 500 ton

Galeria zdjęć

Suction anchors

Głowice do "suction anchors" wykonywane na potrzeby platform wiertniczych.

Parametry

Data rozpoczęcia:10/04/2006
Data zakończenia:19/05/2006
Tonaż: 124 ton

Top platforms

36 sztuk identycznych platform zewnętrznych wraz z barierkami zostało wyprodukowanych przez polską firmę. Platformy stanowią jeden z elementów drugorzędnych konstrukcji fundamentów pod wieże wiatrowe.

Parametry

Klient: Balast Nedam
Data rozpoczęcia:30/12/2005
Data zakończenia:19/05/2006
Tonaż: 208 ton

Galeria zdjęć

Nysted Trafoplatform

To pierwsza konstrukcja trafoplatformy wyprodukowana w sekcjach przez polskiego podwykonawcę. Sekcje platformy zostały przetransportowane na pokładzie barki do Aalborg w Danii, gdzie zostały scalone. Po zamontowaniu na morzu trafoplatfroma odbiera energię uzyskaną z pracy 72 wież wiatrowych.

Parametry

Klient: SEAS Distribution AmbA
Data rozpoczęcia:29/05/2002
Data zakończenia:14/11/2002
Tonaż: 288 ton

Galeria zdjęć